Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj vodi se pri Muzejskome dokumentacijskom centru radi dostupnosti osnovnih podataka o muzejima osnovanim u skladu s čl. 18. st. 1. i 2. Zakona o muzejima.

Donošenjem Zakona o muzejima (NN 61/2018) dotadašnji Očevidnik muzeja, te muzeja galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba, koji se vodio pri Ministarstvu kulture RH, preimenovan je u Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj. Stupanjem na snagu Pravilnika o Upisniku javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj (NN 16/2019) prestaje vrijediti Pravilnik o očevidniku muzeja, te muzeja galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba (NN 96/1999).

Na temelju čl. 4. st. 2. Pravilnika prijava se podnosi u roku od osam dana od pravomoćnosti rješenja o upisu muzeja odnosno muzejske djelatnosti u sudski ili drugi odgovarajući registar, odnosno usklađenja rada i poslovanja sa Zakonom o muzejima, što uključuje i promjenu već upisanih podataka.

Pravilnik o Upisniku javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj

Obrazac zahtjeva za prijavu za upis i promjenu u Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj

Upute za popunjavanje obrasca zahtjeva za prijavu za upis i promjenu u Upisnik

Popunjeni obrazac dostavlja se Muzejskomu dokumentacijskom centru u elektroničkom obliku na adresu upisnik@mdc.hr.

Naziv Podružnica Upisni list Grad Adresa Datum zadnje promjene
Arheološki muzej Istre M-17/06 Pula Carrarina 3 22.5.2018.
Arheološki muzej Narona M-135/02 Vid Vid b.b 12.4.2019.
Arheološki muzej Osijek M-131 Osijek Trg Svetog Trojstva 2 21.8.2018.
Arheološki muzej u Splitu M-97/06 Split Zrinsko-Frankopanska 25 21.5.2018.
Arheološki muzej u Zagrebu M-126/10 Zagreb Trg Nikole Šubića Zrinskog 19 24.1.2018.
Arheološki muzej Zadar M-38/07 Zadar Trg opatice Čike 1 21.5.2018.
Creski muzej M-81/04 Cres Ribarska 7, p.p. 28 21.3.2017.
Dubrovački muzeji M-65/08 Dubrovnik Pred Dvorom 3 19.3.2018.
Dvor Trakošćan M-34/06 Bednja Dvor Trakošćan 16.8.2016.
Etnografska zbirka Buje M-146 Buje Trg Slobode 4 13.10.2010.
Etnografski muzej M-121/09 Zagreb Trg Mažuranića 14 21.3.2018.
Etnografski muzej Istre/Museo etnografico dell´ Istria M-20/04 Pazin Trg Istarskog razvoda 1275 br. 1 21.1.2019.
Etnografski muzej Split M-23/08 Split Iza vestibula 4 4.3.2016.
Galerija "Branislav Dešković" M-80/01 Bol Bol 13.10.2010.
Galerija "Krsto Hegedušić" M-15/06 Petrinja Šetalište J. J. Strossmayera 1 25.5.2018.
Galerija grada Krapine M-49/02 Krapina Magistratska 25 28.5.2018.
Galerija izvorne umjetnosti Zlatar M-47/03 Zlatar Zagrebačka 3 10.9.2010.
Galerija Prica M-106/03 Samobor Trg Matice hrvatske 6 12.10.2010.
Galerija Sikirica M-153 Sinj Put Petrovca 12 7.1.2015.
Galerija umjetnina M-95/04 Split Ulica kralja Tomislava 15 18.8.2014.
Galerija umjetnina grada Slavonskog Broda M-1/03 Slavonski Brod Ante Starčevića 8 13.10.2010.
Gradska galerija Antun Gojak M-4/07 Makarska Don Mihovila Pavlinovića 1 31.10.2016.
Gradska galerija Striegl M-130/02 Sisak Antuna i Stjepana Radića 6 24.5.2018.
Gradski muzej Bjelovar M-52/06 Bjelovar Trg Eugena Kvaternika 1 24.5.2018.
Gradski muzej Čazma M-53/04 Čazma Trg Čazmanskog kaptola 13 26.6.2018.
Gradski muzej Drniš M-51/01 Drniš Božidara Adžije 38 24.5.2018.
Gradski muzej Karlovac M-35/04 Karlovac Strossmayerov trg 7 14.12.2010.
Gradski muzej Korčula M-67/02 Korčula Trg Sv. Marka b.b. 13.10.2010.
Gradski muzej Križevci M-10/04 Križevci Tome Sermagea 2 24.5.2018.
Gradski muzej Makarska M-6/04 Makarska Obala kralja Tomislava 17/I 26.6.2018.
Gradski muzej Nova Gradiška M-7/04 Nova Gradiška Trg kralja Tomislava 7 29.1.2019.
Gradski muzej Novalja M-144 Novalja Zvonimirova 27 12.10.2010.
Gradski muzej Omiš M-100/02 Omiš A. Starčevića 5 24.5.2018.
Gradski muzej Požega M-71/07 Požega Matice hrvatske 1 30.1.2019.
Gradski muzej Senj M-78/02 Senj Ogrizovićeva 5 10.9.2010.
Gradski muzej Sisak M-73/09 Sisak Ulica kralja Tomislava 10 23.1.2018.
Gradski muzej Varaždin M-13/11 Varaždin Strossmayerovo šetalište 3 28.5.2018.
Gradski muzej Vinkovci M-30/05 Vinkovci Trg bana Josipa Šokčevića 16 30.1.2019.
Gradski muzej Virovitica M-25/06 Virovitica Trg bana Josipa Jelačića 23 25.5.2018.
Gradski muzej Vukovar M-31/04 Vukovar Županijska 2 9.8.2018.
Grafička zbirka Nacionalne i sveučilišne knjižnice M-111/02 Zagreb Ulica Hrvatske bratske zajednice 4 24.12.2015.
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti - Gliptoteka M-110/02 Zagreb Medvedgradska 2 13.10.2016.
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti Kabinet grafike M-112/07 Zagreb A. Hebranga 1 28.5.2018.
Hrvatski muzej arhitekture HAZU M-101/01 Zagreb I. G. Kovačića 37 5.6.2018.
Hrvatski muzej medicine i farmacije HAZU M-154 Zagreb Gundulićeva 24 15.5.2015.
Hrvatski muzej naivne umjetnosti M-108/12 Zagreb Sv. Ćirila i Metoda 3 26.6.2018.
Hrvatski muzej turizma M-138/06 Opatija Park Angiolina 1 9.7.2018.
Hrvatski pomorski muzej Split M-99/03 Split Glagoljaša 18 26.3.2018.
Hrvatski povijesni muzej M-74/10 Zagreb Matoševa 9 29.1.2019.
Hrvatski prirodoslovni muzej M-123/06 Zagreb Demetrova 1 i 3 20.2.2018.
Hrvatski školski muzej M-124/05 Zagreb Trg Republike 4 28.11.2017.
Hrvatski športski muzej M-115/05 Zagreb Praška 2 21.5.2018.
Hrvatski željeznički muzej M-88/03 Zagreb Ulica grada Vukovara 47 9.5.2017.
HT muzej M-89 Zagreb Jurišićeva 13 14.10.2010.
Javna ustanova Ante i Wiltrud Topić Mimara - Muzej Mimara M-116/04 Zagreb Rooseveltov trg 5 21.5.2018.
Javna ustanova Galerija Klovićevi dvori M-147/06 Zagreb Jezuitski trg 4 21.5.2018.
Javna ustanova Spomen područje Jasenovac M-136/04 Jasenovac Braće Radića 147 28.5.2018.
Kninski muzej Knin M-92/01 Knin Marunova 1 14.10.2010.
Kuća Šenoa M-158/01 Zagreb Ulica Ive Mallina 27 5.6.2018.
Lošinjski muzej M-103/07 Mali Lošinj Vladimira Gortana 35 24.5.2018.
Lovački muzej M-113/01 Zagreb Vladimira Nazora 63 12.10.2010.
Moderna galerija M-114/03 Zagreb Andrije Hebranga 1 10.10.2016.
Muzej - Museo Lapidarium M-133/04 Novigrad Veliki trg 8a 29.5.2018.
Muzej "Belišće" M-62/03 Belišće Prilaz dr. Vilka Ivekovića 29.1.2019.
Muzej "Matija Skurjeni" M-104/02 Zaprešić Aleja Đure Jelačića 8 31.8.2015.
Muzej antičkog stakla u Zadru M-132/02 Zadar Poljana Zemaljskog odbora 1 21.5.2018.
Muzej Apoksiomena M-157/01 Mali Lošinj Riva lošinjskih kapetana 13 21.5.2018.
Muzej betinske drvene brodogradnje M-155 Betina Vladimira Nazora 7 12.11.2015.
Muzej Brdovec M-150/01 Brdovec Ilije Gregorića 13 3.10.2017.
Muzej Brodskog Posavlja M-76/07 Slavonski Brod Ante Starčevića 40 24.5.2018.
Muzej Cetinske krajine - Sinj M-96/04 Sinj Andrije Kačića Miošića 5 27.4.2017.
Muzej Croata insulanus Grada Preloga M-152 Prelog Glavna 33 27.10.2014.
Muzej Cvelferije M-159/01 Drenovci 24.5.2018.
Muzej Domovinskog rata Dubrovnik M-162/01 Dubrovnik Poljana Paska Miličevića 1 25.5.2018.
Muzej Domovinskog rata u Splitu M-163/01 Split Poljička cesta 39 21.8.2018.
Muzej Đakovštine M-61/02 Đakovo Ante Starčevića 34 14.9.2017.
Muzej Gacke Otočac M-68/03 Otočac Trg Dražena Bobinca 2 25.5.2018.
Muzej grada Crikvenice M-142/05 Crikvenica Petra Preradovića 1 24.5.2018.
Muzej Grada Đurđevca M-8/04 Đurđevac Starogradska 21 20.2.2015.
Muzej grada Iloka M-33/08 Ilok Šetalište oca Mladena Barbarića 5 30.1.2019.
Muzej grada Kaštela M-2/05 Kaštel Lukšić Lušiško Brce 5 2.5.2017.
Muzej grada Koprivnice M-9/04 Koprivnica Trg dr. Leandera Brozovića 9.9.2010.
Muzej grada Pakraca M-141 Pakrac Ulica hrvatskih velikana 2 12.10.2010.
Muzej grada Pazina M-19/05 Pazin Trg Istarskog razvoda 1 24.5.2018.
Muzej grada Pregrade "dr. Zlatko Dragutin Tudjina" M-137 Pregrada Trg Gospe Kunagorske 3 12.10.2010.
Muzej grada Rijeke M-87/03 Rijeka Muzejski trg 1/1 24.2.2017.
Muzej Grada Rovinja-Rovigno - Museo della Citta di Rovinj-Rovigno M-18/07 Rovinj Trg maršala Tita 11 18.4.2018.
Muzej grada Splita M-3/05 Split Papalićeva 1 15.10.2015.
Muzej grada Šibenika M-29/03 Šibenik Gradska vrata 3 22.2.2017.
Muzej grada Trogira M-5/12 Trogir Gradska vrata 4 30.10.2017.
Muzej grada Umaga - Museo civico di Umago M-143/01 Umag Trg sv. Martina 1 24.5.2018.
Muzej grada Zagreba M-125/02 Zagreb Opatička ulica 20 24.5.2018.
Muzej hrvatskih arheoloških spomenika - Split M-22/07 Split Stjepana Gunjače 3 28.1.2019.
Muzej hvarske baštine M-94/01 Hvar Hanibala Lucića b.b. 12.10.2010.
Muzej i biblioteka Baltazara Bogišića M-39 Cavtat Knežev dvor, Obala 18 13.10.2010.
Muzej Ivanić-Grada M-156/01 Ivanić-Grad Park hrvatskih branitelja 6 24.5.2018.
Muzej Like Gospić M-77/06 Gospić Dr. Franje Tuđmana 3 24.5.2018.
Muzej likovnih umjetnosti M-58/14 Osijek Europska avenija 9 21.1.2019.
Muzej Ljudevita Gaja M-50/03 Krapina Ljudevita Gaja 14 28.5.2018.
Muzej Marton M-107 Samobor Jurjevska 7 12.10.2010.
Muzej Međimurja Čakovec M-28/14 Čakovec Trg Republike 5 30.1.2019.
Muzej moderne i suvremene umjetnosti M-82/09 Rijeka Dolac 1/II 20.2.2017.
Muzej Moslavine Kutina M-72/05 Kutina Trg kralja Tomislava 13 25.5.2018.
Muzej Općine Jelsa M-149/03 Jelsa Jelsa 477 25.5.2018.
Muzej otoka Brača - Škrip M-93/01 Supetar Škrip 22.10.2010.
Muzej planinarstva M-161 Ivanec Rudolfa Rajtera 5 26.7.2017.
Muzej Prigorja M-119/04 Sesvete Trg Dragutina Domjanića 5 24.5.2018.
Muzej Radboa M-160/02 Radoboj Radoboj 34 29.1.2019.
Muzej Sinjske alke M-164 Sinj Put Petrovca 12 12.6.2018.
Muzej Slavonije M-63/12 Osijek Trg sv. Trojstva 6 28.5.2018.
Muzej Staroga Grada M-14/04 Stari Grad Ulica braće Biankini 2 25.5.2018.
Muzej suvremene umjetnosti M-122/04 Zagreb Avenija Dubrovnik 17 25.5.2018.
Muzej suvremene umjetnosti Istre/Museo dArte Contemoranea dellIstria M-148 Pula Flanatička 29 12.10.2010.
Muzej Sveti Ivan Zelina M-56/01 Sveti Ivan Zelina Trg Ante Starčevića 13 10.9.2010.
Muzej triljskog kraja M-102/04 Trilj Don Ante Bućana 3 17.2.2016.
Muzej Turopolja M-55/03 Velika Gorica Trg kralja Tomislava 1 24.5.2018.
Muzej Valpovštine M-60/01 Valpovo Dvorac Prandau-Normann 1 10.9.2010.
Muzej vučedolske kulture M-151/01 Vukovar Arheološki lokalitet Vučedol, Vučedol 252 26.6.2018.
Muzej za umjetnost i obrt M-109/03 Zagreb Trg maršala Tita 10 24.5.2018.
Muzeji Hrvatskog zagorja M-46/09 Gornja Stubica Samci 64 6.7.2018.
Muzeji i galerije Konavala M-69/04 Cavtat Trumbićev put 25 1.12.2016.
Muzeji Ivana Meštrovića M-127/07 Split Šetalište Ivana Meštrovića 46 9.4.2019.
Muzejske zbirke Centra za kulturu Vela Luka M-90/02 Vela Luka Ulica 26 br. 2 18.11.2010.
Muzejski dokumentacijski centar M-129/09 Zagreb Ilica 44/II 15.2.2018.
Muzejsko kazališna zbirka Odsjeka za povijest hrvatskog kazališta HAZU M-117/02 Zagreb Opatička 18 30.1.2019.
Muzejsko-memorijalni centar Dražen Petrović M-134/02 Zagreb Trg Dražena Petrovića 3 25.5.2018.
Narodni muzej i galerija Novi Vinodolski M-83/03 Novi Vinodolski Trg vinodolskog zakona 1 17.8.2016.
Narodni muzej Labin M-12/03 Labin Ulica 1. svibnja 6 25.5.2018.
Narodni muzej Zadar M-40/03 Zadar Poljana pape Aleksandra III b.b. 1.12.2010.
Pododsjek za zaštitu kulturnih dobara M-26/03 Veli Brijun Veli Brijun 29.5.2018.
Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka M-86/09 Rijeka Muzejski trg 1 17.7.2018.
Pomorski muzej Orebić M-70/02 Orebić Trg Mimbelli 12 30.1.2019.
Povijesni i pomorski muzej Istre - Museo storico e navale dell Istria M-16/06 Pula Gradinski uspon 6 24.5.2018.
Prirodoslovni muzej Dubrovnik M-145/03 Dubrovnik Androvićeva 1 3.12.2015.
Prirodoslovni muzej i zoološki vrt M-98/03 Split Kolombatićevo šetalište 2 24.5.2018.
Prirodoslovni muzej Metković M-84/04 Metković Kralja Zvonimira 4 24.5.2018.
Prirodoslovni muzej Rijeka M-44/05 Rijeka Lorenzov prilaz 1 10.9.2010.
Samoborski muzej M-105/01 Samobor Livadićeva 7 12.10.2010.
Spomen - muzej biskupa Josipa Jurja Strossmayera M-64/02 Đakovo Luke Botića 2 5.12.2017.
Spomen galerija Ivana Meštrovića M-45/07 Vrpolje Trg dr. Franje Tuđmana 12 24.5.2018.
Stalna izložba crkvene umjetnosti M-43/02 Zadar Trg opatice Čike 1 20.11.2013.
Strossmayerova galerija starih majstora M-57/02 Zagreb Trg Nikole Šubića Zrinskog 11 30.1.2019.
Tehnički muzej Nikola Tesla M-120/08 Zagreb Savska cesta 18 18.1.2018.
Tiflološki muzej M-118/10 Zagreb Augusta Šenoe 34/III 30.1.2019.
Umjetnička galerija Dubrovnik M-66/04 Dubrovnik Put Frana Supila 23 24.5.2018.
Umjetnički paviljon u Zagrebu M-139/03 Zagreb Trg kralja Tomislava 22 24.5.2018.
Vojni muzej MORH-a M-48/01 Zagreb Ilica 256b 21.10.2010.
Zavičajna zbirka grada Ploča M-54/01 Ploče Gračka 2 10.9.2010.
Zavičajni muzej Benkovac M-140 Benkovac Obitelji Benković 6 12.10.2010.
Zavičajni muzej Biograd na moru M-41/04 Biograd na Moru Obala kralja Petra Krešimira IV br. 20 24.5.2018.
Zavičajni muzej Buzet M-11/01 Buzet Ulica rašporskih kapetana 5 9.9.2010.
Zavičajni muzej Imotski M-79/03 Imotski Bruna Bušića 41 10.9.2010.
Zavičajni muzej Našice M-59/03 Našice Trg Franje Tuđmana 5 25.5.2018.
Zavičajni muzej Obrovac M-42/02 Obrovac Stjepana Radića 8 10.9.2010.
Zavičajni muzej Ogulin M-36/02 Ogulin Trg hrvatskih rodoljuba 2 30.4.2018.
Zavičajni muzej Ozalj M-37/06 Ozalj Ulica Zrinskih i Frankopana 2 9.4.2019.
Zavičajni muzej Poreštine - Museo del territorio parentino M-21/05 Poreč Decumanus 9 24.5.2018.
Zavičajni muzej Slatina M-24/04 Slatina Ante Kovačića 1 9.9.2010.
Zavičajni muzej Stjepana Grubera M-32/06 Županja Savska 3 24.5.2018.
Zavičajni muzej Varaždinske Toplice M-27/03 Varaždinske Toplice Trg slobode 16 9.9.2010.