Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj vodi se pri Muzejskome dokumentacijskom centru radi dostupnosti osnovnih podataka o muzejima osnovanim u skladu s čl. 18. st. 1. i 2. Zakona o muzejima.

Donošenjem Zakona o muzejima (NN 61/2018) dotadašnji Očevidnik muzeja, te muzeja galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba, koji se vodio pri Ministarstvu kulture RH, preimenovan je u Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj. Stupanjem na snagu Pravilnika o Upisniku javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj (NN 16/2019) prestaje vrijediti Pravilnik o očevidniku muzeja, te muzeja galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba (NN 96/1999).

Na temelju čl. 4. st. 2. Pravilnika prijava se podnosi u roku od osam dana od pravomoćnosti rješenja o upisu muzeja odnosno muzejske djelatnosti u sudski ili drugi odgovarajući registar, odnosno usklađenja rada i poslovanja sa Zakonom o muzejima, što uključuje i promjenu već upisanih podataka.

Pravilnik o Upisniku javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj

Obrazac zahtjeva za prijavu za upis i promjenu u Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj

Upute za popunjavanje obrasca zahtjeva za prijavu za upis i promjenu u Upisnik

Popunjeni obrazac dostavlja se Muzejskomu dokumentacijskom centru u elektroničkom obliku na adresu upisnik@mdc.hr.

Zavičajni muzej grada Rovinja - Museo Civico della Citta di Rovigno

Broj upisnog lista: MDC-132-2019 (M-18/06)

Datum prvog upisa:

Muzej, galerija ili zbirka

Naziv: Zavičajni muzej grada Rovinja - Museo Civico della Citta di Rovigno

Tel: 052/816-720

Fax: 052/830-650

Email: muzej-rovinj@pu.t-com.hr, zavicajni.muzej.rovinj@pu.t-com.hr

Adresa: Trg maršala Tita 11

Grad: Rovinj

Vrsta muzeja: Opći

Osnivač

Naziv: Grad Rovinj

Adresa: Trg Matteotti 2

Grad: Rovinj

Broj i datum sudske ili druge registracije

Broj i datum: MBS: 040073379, od 24.04.1997., Tt-97/814-2

Datum zadnje promjene

02 svi