Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj vodi se pri Muzejskome dokumentacijskom centru radi dostupnosti osnovnih podataka o muzejima osnovanim u skladu s čl. 18. st. 1. i 2. Zakona o muzejima.

Donošenjem Zakona o muzejima (NN 61/2018) dotadašnji Očevidnik muzeja, te muzeja galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba, koji se vodio pri Ministarstvu kulture RH, preimenovan je u Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj. Stupanjem na snagu Pravilnika o Upisniku javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj (NN 16/2019) prestaje vrijediti Pravilnik o očevidniku muzeja, te muzeja galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba (NN 96/1999).

Na temelju čl. 4. st. 2. Pravilnika prijava se podnosi u roku od osam dana od pravomoćnosti rješenja o upisu muzeja odnosno muzejske djelatnosti u sudski ili drugi odgovarajući registar, odnosno usklađenja rada i poslovanja sa Zakonom o muzejima, što uključuje i promjenu već upisanih podataka.

Pravilnik o Upisniku javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj

Obrazac zahtjeva za prijavu za upis i promjenu u Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj

Upute za popunjavanje obrasca zahtjeva za prijavu za upis i promjenu u Upisnik

Popunjeni obrazac dostavlja se Muzejskomu dokumentacijskom centru u elektroničkom obliku na adresu upisnik@mdc.hr.

HT muzej

Broj upisnog lista: MDC-159-2019 (M-89)

Datum prvog upisa:

Muzej, galerija ili zbirka

Naziv: HT muzej

Tel: 01/4911-589

Fax: 01/4911-588

Email: htmuzej@ht.hr

Adresa: Jurišićeva 13

Grad: Zagreb

Vrsta muzeja: Specijalizirani - tehnički

Osnivač

Naziv: Direkcija PTT prometa Zagreb

Adresa: Jurišićeva 13

Ustanova ili druga pravna osoba unutar koje je muzej, galerija ili zbirka

Naziv: Hrvatske telekomunikacije d.d., Zagreb

Adresa: Hebrangova 32-34

Grad: Zagreb

Datum zadnje promjene

27 lip