Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj vodi se pri Muzejskome dokumentacijskom centru radi dostupnosti osnovnih podataka o muzejima osnovanim u skladu s čl. 18. st. 1. i 2. Zakona o muzejima.

Donošenjem Zakona o muzejima (NN 61/2018) dotadašnji Očevidnik muzeja, te muzeja galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba, koji se vodio pri Ministarstvu kulture RH, preimenovan je u Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj. Stupanjem na snagu Pravilnika o Upisniku javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj (NN 16/2019) prestaje vrijediti Pravilnik o očevidniku muzeja, te muzeja galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba (NN 96/1999).

Na temelju čl. 4. st. 2. Pravilnika prijava se podnosi u roku od osam dana od pravomoćnosti rješenja o upisu muzeja odnosno muzejske djelatnosti u sudski ili drugi odgovarajući registar, odnosno usklađenja rada i poslovanja sa Zakonom o muzejima, što uključuje i promjenu već upisanih podataka.

Pravilnik o Upisniku javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj

Obrazac zahtjeva za prijavu za upis i promjenu u Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj

Upute za popunjavanje obrasca zahtjeva za prijavu za upis i promjenu u Upisnik

Popunjeni obrazac dostavlja se Muzejskomu dokumentacijskom centru u elektroničkom obliku na adresu upisnik@mdc.hr.

Gradski muzej Senj

Broj upisnog lista: M-78/02

Datum prvog upisa:

Muzej, galerija ili zbirka

Naziv: Gradski muzej Senj

Tel: 053/881-141

Fax: 053/881-141

Email: gradski.muzej.senj@gs.t-com.hr

Adresa: Ogrizovićeva 5

Grad: Senj

Vrsta muzeja: Opći

Osnivač

Naziv: Grad Senj

Adresa: Stara cesta 2

Grad: Senj

Podružnice

Tvrđava Nehaj

Adresa: Nehajski put bb

Grad: Senj

Telefon: 053/885-277

Fax:

Email:

Mrežna stranica:

Broj i datum sudske ili druge registracije

Broj i datum: Tt-97/277-2 od 07.08.1997.

Datum zadnje promjene

10.09.2010