Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj vodi se pri Muzejskome dokumentacijskom centru radi dostupnosti osnovnih podataka o muzejima osnovanim u skladu s čl. 18. st. 1. i 2. Zakona o muzejima.

Donošenjem Zakona o muzejima (NN 61/2018) dotadašnji Očevidnik muzeja, te muzeja galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba, koji se vodio pri Ministarstvu kulture RH, preimenovan je u Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj. Stupanjem na snagu Pravilnika o Upisniku javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj (NN 16/2019) prestaje vrijediti Pravilnik o očevidniku muzeja, te muzeja galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba (NN 96/1999).

Na temelju čl. 4. st. 2. Pravilnika prijava se podnosi u roku od osam dana od pravomoćnosti rješenja o upisu muzeja odnosno muzejske djelatnosti u sudski ili drugi odgovarajući registar, odnosno usklađenja rada i poslovanja sa Zakonom o muzejima, što uključuje i promjenu već upisanih podataka.

Pravilnik o Upisniku javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj

Obrazac zahtjeva za prijavu za upis i promjenu u Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj

Upute za popunjavanje obrasca zahtjeva za prijavu za upis i promjenu u Upisnik

Popunjeni obrazac dostavlja se Muzejskomu dokumentacijskom centru u elektroničkom obliku na adresu upisnik@mdc.hr.

Muzej Apoksiomena

Broj upisnog lista: M-157/01

Datum prvog upisa:

Muzej, galerija ili zbirka

Naziv: Muzej Apoksiomena

Tel: 051/734-260

Fax:

Email: info@muzejapoksiomena.hr

Adresa: Riva lošinjskih kapetana 13

Grad: Mali Lošinj

Vrsta muzeja: Specijalizirani – arheološki

Osnivač

Naziv: Republika Hrvatska, Grad Mali Lošinj

Adresa: Trg Sv. Marka 2, Zagreb; Riva lošinjskih kapetana 7, Mali Lošinj

Grad: Zagreb, Mali Lošinj

Broj i datum sudske ili druge registracije

Broj i datum: MBS: 0404352109, Tt-15/5851-2 od 02.10.2015.

Datum zadnje promjene

21.05.2018