Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj vodi se pri Muzejskome dokumentacijskom centru radi dostupnosti osnovnih podataka o muzejima osnovanim u skladu s čl. 18. st. 1. i 2. Zakona o muzejima.

Donošenjem Zakona o muzejima (NN 61/2018) dotadašnji Očevidnik muzeja, te muzeja galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba, koji se vodio pri Ministarstvu kulture RH, preimenovan je u Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj. Stupanjem na snagu Pravilnika o Upisniku javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj (NN 16/2019) prestaje vrijediti Pravilnik o očevidniku muzeja, te muzeja galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba (NN 96/1999).

Na temelju čl. 4. st. 2. Pravilnika prijava se podnosi u roku od osam dana od pravomoćnosti rješenja o upisu muzeja odnosno muzejske djelatnosti u sudski ili drugi odgovarajući registar, odnosno usklađenja rada i poslovanja sa Zakonom o muzejima, što uključuje i promjenu već upisanih podataka.

Pravilnik o Upisniku javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj

Obrazac zahtjeva za prijavu za upis i promjenu u Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj

Upute za popunjavanje obrasca zahtjeva za prijavu za upis i promjenu u Upisnik

Popunjeni obrazac dostavlja se Muzejskomu dokumentacijskom centru u elektroničkom obliku na adresu upisnik@mdc.hr.

Galerija umjetnina grada Slavonskog Broda

Broj upisnog lista: MDC-21-2019 (M-1/03)

Datum prvog upisa:

Muzej, galerija ili zbirka

Naziv: Galerija umjetnina grada Slavonskog Broda

Tel: 035/447-680

Fax: 035/447-680

Email: galerija-umjetnina@sb.t-com.hr

Adresa: Ante Starčevića 8

Grad: Slavonski Brod

Vrsta muzeja: Specijalizirani - umjetnički muzeji i muzeji primijenjenih umjetnosti

Osnivač

Naziv: Grad Slavonski Brod

Adresa: Vukovarska br. 1

Grad: Slavonski Brod

Podružnice

Galerija Branko Ružić i suvremenici

Adresa: Vukovarska bb

Grad: Slavonski Brod

Telefon: 035/411-510, 035/411-512

Fax:

Email:

Mrežna stranica: https://www.gugsb.hr/galerija-ruzic/

Zbirka dječjeg likovnog stvaralaštva

Adresa: Trg Ivane Brlić Mažuranić 6

Grad: Slavonski Brod

Telefon: 035/411-430

Fax:

Email:

Mrežna stranica:

Broj i datum sudske ili druge registracije

Broj i datum: MBS: 050027118, od 09.04.1997.

Datum zadnje promjene

02.05.2019