Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj vodi se pri Muzejskome dokumentacijskom centru radi dostupnosti osnovnih podataka o muzejima osnovanim u skladu s čl. 18. st. 1. i 2. Zakona o muzejima.

Donošenjem Zakona o muzejima (NN 61/2018) dotadašnji Očevidnik muzeja, te muzeja galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba, koji se vodio pri Ministarstvu kulture RH, preimenovan je u Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj. Stupanjem na snagu Pravilnika o Upisniku javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj (NN 16/2019) prestaje vrijediti Pravilnik o očevidniku muzeja, te muzeja galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba (NN 96/1999).

Na temelju čl. 4. st. 2. Pravilnika prijava se podnosi u roku od osam dana od pravomoćnosti rješenja o upisu muzeja odnosno muzejske djelatnosti u sudski ili drugi odgovarajući registar, odnosno usklađenja rada i poslovanja sa Zakonom o muzejima, što uključuje i promjenu već upisanih podataka.

Pravilnik o Upisniku javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj

Obrazac zahtjeva za prijavu za upis i promjenu u Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj

Upute za popunjavanje obrasca zahtjeva za prijavu za upis i promjenu u Upisnik

Popunjeni obrazac dostavlja se Muzejskomu dokumentacijskom centru u elektroničkom obliku na adresu upisnik@mdc.hr.

Gradski muzej Sisak

Broj upisnog lista: MDC-36-2019 (M-73/09)

Datum prvog upisa:

Muzej, galerija ili zbirka

Naziv: Gradski muzej Sisak

Tel: 044/811-811

Fax: 044/543-225

Email: gradski-muzej-sisak@sk.t-com.hr

Adresa: Ulica kralja Tomislava 10

Grad: Sisak

Vrsta muzeja: Opći

Osnivač

Naziv: Grad Sisak

Adresa: Rimska 26

Grad: Sisak

Podružnice

Arheološki park Siscia in situ

Adresa: Trg bana Jelačića

Grad: Sisak

Telefon:

Fax:

Email:

Mrežna stranica:

Arheološki park sv. Kirin

Adresa: omeđeno ulicama: A. Cuvaja, V. Jagića, biskupa Kvirina

Grad: Sisak

Telefon:

Fax:

Email:

Mrežna stranica:

Barutana

Adresa: Marijana Cvetkovića 2a

Grad: Sisak - Caprag

Telefon:

Fax:

Email:

Mrežna stranica:

Info centar industrijske baštine - Holandska kuća

Adresa: Rimska 10

Grad: Sisak

Telefon:

Fax:

Email:

Mrežna stranica: www.hoku.hr

Park skulptura nastalih u sklopu Kolonije likovnih umjetnika Željezara Sisak - Caprag

Adresa: Trg hrvatske državnosti

Grad: Sisak - Caprag

Telefon:

Fax:

Email:

Mrežna stranica:

Utvrda Stari grad Sisak,

Adresa: Obala Tome Bakača - Erdodyja 58

Grad: Sisak

Telefon:

Fax:

Email:

Mrežna stranica:

Broj i datum sudske ili druge registracije

Broj i datum: MBS: 080229493, Tt-17/2046-2 od 23.01.2017.

Datum zadnje promjene

02.05.2019