Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj vodi se pri Muzejskome dokumentacijskom centru radi dostupnosti osnovnih podataka o muzejima osnovanim u skladu s čl. 18. st. 1. i 2. Zakona o muzejima.

Donošenjem Zakona o muzejima (NN 61/2018) dotadašnji Očevidnik muzeja, te muzeja galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba, koji se vodio pri Ministarstvu kulture RH, preimenovan je u Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj. Stupanjem na snagu Pravilnika o Upisniku javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj (NN 16/2019) prestaje vrijediti Pravilnik o očevidniku muzeja, te muzeja galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba (NN 96/1999).

Na temelju čl. 4. st. 2. Pravilnika prijava se podnosi u roku od osam dana od pravomoćnosti rješenja o upisu muzeja odnosno muzejske djelatnosti u sudski ili drugi odgovarajući registar, odnosno usklađenja rada i poslovanja sa Zakonom o muzejima, što uključuje i promjenu već upisanih podataka.

Pravilnik o Upisniku javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj

Obrazac zahtjeva za prijavu za upis i promjenu u Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj

Upute za popunjavanje obrasca zahtjeva za prijavu za upis i promjenu u Upisnik

Popunjeni obrazac dostavlja se Muzejskomu dokumentacijskom centru u elektroničkom obliku na adresu upisnik@mdc.hr.

Muzej suvremene umjetnosti

Broj upisnog lista: MDC-108-2019 (M-122/04)

Datum prvog upisa:

Muzej, galerija ili zbirka

Naziv: Muzej suvremene umjetnosti

Tel: 01/6052-700

Fax: 01/6052-797

Email: msu@msu.hr

Adresa: Avenija Dubrovnik 17

Grad: Zagreb

Vrsta muzeja: Specijalizirani - umjetnički muzeji i muzeji primijenjenih umjetnosti

Osnivač

Naziv: Grad Zagreb

Adresa: Trg Stjepana Radića 1

Grad: Zagreb

Podružnice

Arhiv Tošo Dabac

Adresa: Ilica 17

Grad: Zagreb

Telefon:

Fax:

Email: arhiv.toso.dabac@msu.hr

Mrežna stranica:

Zbirka Richter

Adresa: Vrhovec 39

Grad: Zagreb

Telefon: 01/3704-892

Fax: 01/3703-809

Email: richter@msu.hr

Mrežna stranica:

Broj i datum sudske ili druge registracije

Broj i datum: MBS: 080228417 od 13.05.1998, Tt-2238-2

Datum zadnje promjene

02.05.2019