Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj vodi se pri Muzejskome dokumentacijskom centru radi dostupnosti osnovnih podataka o muzejima osnovanim u skladu s čl. 18. st. 1. i 2. Zakona o muzejima.

Donošenjem Zakona o muzejima (NN 61/2018) dotadašnji Očevidnik muzeja, te muzeja galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba, koji se vodio pri Ministarstvu kulture RH, preimenovan je u Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj. Stupanjem na snagu Pravilnika o Upisniku javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj (NN 16/2019) prestaje vrijediti Pravilnik o očevidniku muzeja, te muzeja galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba (NN 96/1999).

Na temelju čl. 4. st. 2. Pravilnika prijava se podnosi u roku od osam dana od pravomoćnosti rješenja o upisu muzeja odnosno muzejske djelatnosti u sudski ili drugi odgovarajući registar, odnosno usklađenja rada i poslovanja sa Zakonom o muzejima, što uključuje i promjenu već upisanih podataka.

Pravilnik o Upisniku javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj

Obrazac zahtjeva za prijavu za upis i promjenu u Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj

Upute za popunjavanje obrasca zahtjeva za prijavu za upis i promjenu u Upisnik

Popunjeni obrazac dostavlja se Muzejskomu dokumentacijskom centru u elektroničkom obliku na adresu upisnik@mdc.hr.

Muzeji Hrvatskog zagorja

Broj upisnog lista: MDC-116-2019 (M-46/09)

Datum prvog upisa:

Muzej, galerija ili zbirka

Naziv: Muzeji Hrvatskog zagorja

Tel: 049/587-888

Fax: 049/587-885

Email: mhz@mhz.hr

Adresa: Samci 64

Grad: Gornja Stubica

Vrsta muzeja: Opći

Osnivač

Naziv: Republika Hrvatska, Ministarstvo kulture

Adresa: Runjaninova 2

Grad: Zagreb

Podružnice

Dvor veliki Tabor

Adresa: Košnički Hum 1

Grad: Desinić

Telefon: 049/343-963

Fax: 049/374-979

Email: dvt@mhz.hr

Mrežna stranica: https://www.veliki-tabor.hr/

Galerija Antuna Augustinčića

Adresa: Trg A. Mihanovića 13

Grad: Klanjec

Telefon: 049/550-343

Fax: 049/550-343

Email: gaa@mhz.hr

Mrežna stranica: http://www.gaa.mhz.hr/

Muzej "Staro selo"

Adresa: Josipa Broza 19

Grad: Kumrovec

Telefon: 049/225-830

Fax: 049/225-833

Email: mss@mhz.hr

Mrežna stranica: https://www.mss.mhz.hr/

Muzej krapinskih neandertalaca

Adresa: Šetalište Vilibalda Sluge b.b.

Grad: Krapina

Telefon: 049/371-491

Fax: 049/374-968

Email: mkn@mhz.hr

Mrežna stranica: http://www.mkn.mhz.hr/hr/

Muzej seljačkih buna

Adresa: Samci 64

Grad: Gornja Stubica

Telefon: 049/587-880

Fax: 049/587-889

Email: mbs@mhz.hr

Mrežna stranica: http://www.msb.mhz.hr/

Broj i datum sudske ili druge registracije

Broj i datum: Fi-1031/93 od 22.01.1993..

Statusne promjene

Broj: Tt-17/10177-2

Datum: 13.3.2017. 0:00:00

Opis:

Datum zadnje promjene

02.05.2019