Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj vodi se pri Muzejskome dokumentacijskom centru radi dostupnosti osnovnih podataka o muzejima osnovanim u skladu s čl. 18. st. 1. i 2. Zakona o muzejima.

Donošenjem Zakona o muzejima (NN 61/2018) dotadašnji Očevidnik muzeja, te muzeja galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba, koji se vodio pri Ministarstvu kulture RH, preimenovan je u Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj. Stupanjem na snagu Pravilnika o Upisniku javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj (NN 16/2019) prestaje vrijediti Pravilnik o očevidniku muzeja, te muzeja galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba (NN 96/1999).

Na temelju čl. 4. st. 2. Pravilnika prijava se podnosi u roku od osam dana od pravomoćnosti rješenja o upisu muzeja odnosno muzejske djelatnosti u sudski ili drugi odgovarajući registar, odnosno usklađenja rada i poslovanja sa Zakonom o muzejima, što uključuje i promjenu već upisanih podataka.

Pravilnik o Upisniku javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj

Obrazac zahtjeva za prijavu za upis i promjenu u Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj

Upute za popunjavanje obrasca zahtjeva za prijavu za upis i promjenu u Upisnik

Popunjeni obrazac dostavlja se Muzejskomu dokumentacijskom centru u elektroničkom obliku na adresu upisnik@mdc.hr.

Narodni muzej Zadar

Broj upisnog lista: MDC-125-2019 (M-40/03)

Datum prvog upisa:

Muzej, galerija ili zbirka

Naziv: Narodni muzej Zadar

Tel: 023/251-851

Fax: 023/251-044

Email: ravnateljica@nmz.hr

Adresa: Poljana pape Aleksandra III b.b.

Grad: Zadar

Vrsta muzeja: Opći

Osnivač

Naziv: Zadarska županija

Adresa: Božidara Petranovića 8

Grad: Zadar

Podružnice

Područna zbirka u Malom Ižu

Adresa:

Grad: Mali Iž

Telefon:

Fax:

Email:

Mrežna stranica:

Područna zbirka u Velom Ižu

Adresa: Veli Iž

Grad:

Telefon:

Fax:

Email:

Mrežna stranica:

Broj i datum sudske ili druge registracije

Broj i datum: MBS: 060084639, od 06.05.1998., Tt-97/405; Tt-10/478-3 od 04.08.2010.

Datum zadnje promjene

02.05.2019