Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj vodi se pri Muzejskome dokumentacijskom centru radi dostupnosti osnovnih podataka o muzejima osnovanim u skladu s čl. 18. st. 1. i 2. Zakona o muzejima.

Donošenjem Zakona o muzejima (NN 61/2018) dotadašnji Očevidnik muzeja, te muzeja galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba, koji se vodio pri Ministarstvu kulture RH, preimenovan je u Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj. Stupanjem na snagu Pravilnika o Upisniku javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj (NN 16/2019) prestaje vrijediti Pravilnik o očevidniku muzeja, te muzeja galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba (NN 96/1999).

Na temelju čl. 4. st. 2. Pravilnika prijava se podnosi u roku od osam dana od pravomoćnosti rješenja o upisu muzeja odnosno muzejske djelatnosti u sudski ili drugi odgovarajući registar, odnosno usklađenja rada i poslovanja sa Zakonom o muzejima, što uključuje i promjenu već upisanih podataka.

Pravilnik o Upisniku javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj

Obrazac zahtjeva za prijavu za upis i promjenu u Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj

Upute za popunjavanje obrasca zahtjeva za prijavu za upis i promjenu u Upisnik

Popunjeni obrazac dostavlja se Muzejskomu dokumentacijskom centru u elektroničkom obliku na adresu upisnik@mdc.hr.

Zavičajni muzej Obrovac

Broj upisnog lista: MDC-135-2019 (M-42/02)

Datum prvog upisa:

Muzej, galerija ili zbirka

Naziv: Zavičajni muzej Obrovac

Tel: 023/689-375

Fax:

Email: pucko.otvoreno.uciliste.obrovac2@zd.t-com.hr

Adresa: Stjepana Radića 8

Grad: Obrovac

Vrsta muzeja: Opći

Osnivač

Naziv: Grad Obrovac

Adresa: Trg dr. Franje Tuđmana 1

Grad: Obrovac

Ustanova ili druga pravna osoba unutar koje je muzej, galerija ili zbirka

Naziv: Pučko otvoreno učilište Obrovac

Adresa: Ulica Ivane Brlić Mažuranić 6

Grad: Obrovac

Broj i datum sudske ili druge registracije

Broj i datum: Tt-99/1533-4, od 15.10.1999.

Datum zadnje promjene

02.05.2019