Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj vodi se pri Muzejskome dokumentacijskom centru radi dostupnosti osnovnih podataka o muzejima osnovanim u skladu s čl. 18. st. 1. i 2. Zakona o muzejima.

Donošenjem Zakona o muzejima (NN 61/2018) dotadašnji Očevidnik muzeja, te muzeja galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba, koji se vodio pri Ministarstvu kulture RH, preimenovan je u Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj. Stupanjem na snagu Pravilnika o Upisniku javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj (NN 16/2019) prestaje vrijediti Pravilnik o očevidniku muzeja, te muzeja galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba (NN 96/1999).

Na temelju čl. 4. st. 2. Pravilnika prijava se podnosi u roku od osam dana od pravomoćnosti rješenja o upisu muzeja odnosno muzejske djelatnosti u sudski ili drugi odgovarajući registar, odnosno usklađenja rada i poslovanja sa Zakonom o muzejima, što uključuje i promjenu već upisanih podataka.

Pravilnik o Upisniku javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj

Obrazac zahtjeva za prijavu za upis i promjenu u Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj

Upute za popunjavanje obrasca zahtjeva za prijavu za upis i promjenu u Upisnik

Popunjeni obrazac dostavlja se Muzejskomu dokumentacijskom centru u elektroničkom obliku na adresu upisnik@mdc.hr.

Spomen - muzej biskupa Josipa Jurja Strossmayera

Broj upisnog lista: MDC-147-2019 (M-64/02)

Datum prvog upisa:

Muzej, galerija ili zbirka

Naziv: Spomen - muzej biskupa Josipa Jurja Strossmayera

Tel: 031/802-357

Fax:

Email: muzej.biskupa.strossmayera@djos.hr

Adresa: Luke Botića 2

Grad: Đakovo

Vrsta muzeja: Specijalizirani - umjetnički muzeji i muzeji primijenjenih umjetnosti

Osnivač

Naziv: Đakovačko-osječka nadbiskupija

Adresa: Strossmayerov trg 6

Grad: Đakovo

Ustanova ili druga pravna osoba unutar koje je muzej, galerija ili zbirka

Naziv: Đakovačko-osječka nadbiskupija

Adresa: Strossmayerov trg 6

Grad: Đakovo

Broj i datum sudske ili druge registracije

Broj i datum: MBS: 03004034, od 23.12.1996., Tt-96/948-4

Datum zadnje promjene

02.05.2019