Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj vodi se pri Muzejskome dokumentacijskom centru radi dostupnosti osnovnih podataka o muzejima osnovanim u skladu s čl. 18. st. 1. i 2. Zakona o muzejima.

Donošenjem Zakona o muzejima (NN 61/2018) dotadašnji Očevidnik muzeja, te muzeja galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba, koji se vodio pri Ministarstvu kulture RH, preimenovan je u Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj. Stupanjem na snagu Pravilnika o Upisniku javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj (NN 16/2019) prestaje vrijediti Pravilnik o očevidniku muzeja, te muzeja galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba (NN 96/1999).

Na temelju čl. 4. st. 2. Pravilnika prijava se podnosi u roku od osam dana od pravomoćnosti rješenja o upisu muzeja odnosno muzejske djelatnosti u sudski ili drugi odgovarajući registar, odnosno usklađenja rada i poslovanja sa Zakonom o muzejima, što uključuje i promjenu već upisanih podataka.

Pravilnik o Upisniku javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj

Obrazac zahtjeva za prijavu za upis i promjenu u Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj

Upute za popunjavanje obrasca zahtjeva za prijavu za upis i promjenu u Upisnik

Popunjeni obrazac dostavlja se Muzejskomu dokumentacijskom centru u elektroničkom obliku na adresu upisnik@mdc.hr.

Muzej grada Kaštela

Broj upisnog lista: MDC-79-2019 (M-2/05)

Datum prvog upisa:

Muzej, galerija ili zbirka

Naziv: Muzej grada Kaštela

Tel: 021 260-245; 021 260 246

Fax: 021 228 408

Email: muzej-grada-kastela@st.t-com.hr

Adresa: Lušiško Brce 5

Grad: Kaštel Lukšić

Vrsta muzeja: Opći

Osnivač

Naziv: Grad Kaštela

Adresa: Braće Radić 1

Grad: Kaštel Sućurac

Broj i datum sudske ili druge registracije

Broj i datum: Tt-16/9444-4 od 20.10.2016.

Mrežna stranica

www.muzej-grada-kastela.hr

Napomena

1. Promjena djelatnosti unutar predmeta poslovanja i promjena odredbi statuta subjekta - Trgovački sud u Splitu - Tt-19/2402-4 od 01.04.2019. (usklađenje Statuta s Zakonom o muzejima (NN 61/2018)

Datum zadnje promjene

27.05.2019