Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj vodi se pri Muzejskome dokumentacijskom centru radi dostupnosti osnovnih podataka o muzejima osnovanim u skladu s čl. 18. st. 1. i 2. Zakona o muzejima.

Donošenjem Zakona o muzejima (NN 61/2018) dotadašnji Očevidnik muzeja, te muzeja galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba, koji se vodio pri Ministarstvu kulture RH, preimenovan je u Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj. Stupanjem na snagu Pravilnika o Upisniku javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj (NN 16/2019) prestaje vrijediti Pravilnik o očevidniku muzeja, te muzeja galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba (NN 96/1999).

Na temelju čl. 4. st. 2. Pravilnika prijava se podnosi u roku od osam dana od pravomoćnosti rješenja o upisu muzeja odnosno muzejske djelatnosti u sudski ili drugi odgovarajući registar, odnosno usklađenja rada i poslovanja sa Zakonom o muzejima, što uključuje i promjenu već upisanih podataka.

Pravilnik o Upisniku javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj

Obrazac zahtjeva za prijavu za upis i promjenu u Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj

Upute za popunjavanje obrasca zahtjeva za prijavu za upis i promjenu u Upisnik

Popunjeni obrazac dostavlja se Muzejskomu dokumentacijskom centru u elektroničkom obliku na adresu upisnik@mdc.hr.

Muzej Turopolja

Broj upisnog lista: MDC-112-2019 (M-55/03)

Datum prvog upisa:

Muzej, galerija ili zbirka

Naziv: Muzej Turopolja

Tel: 01/6221-325

Fax: 01/6225-077

Email: muzej-turopolja@muzej-turopolja.hr

Adresa: Trg kralja Tomislava 1

Grad: Velika Gorica

Vrsta muzeja: Opći

Osnivač

Naziv: Grad Velika Gorica

Adresa: Trg kralja Tomislava 34

Grad: Velika Gorica

Podružnice

Etno kuća Šćitarjevo

Adresa: Šćitarjevo bb

Grad: 10 407 Šćitarjevo

Telefon: 01/6221-325

Fax: 01/6225-077

Email: muzej-turopolja@muzej-turopolja.hr

Mrežna stranica: www.muzej-turopolja.hr

Kurija Modić Bedeković

Adresa: Duga ulica 28

Grad: 10 412 Donja Lomnica

Telefon:

Fax:

Email:

Mrežna stranica:

Broj i datum sudske ili druge registracije

Broj i datum: MBS: 080677976 od 21.11.2008.

Datum zadnje promjene

29.05.2019