Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj vodi se pri Muzejskome dokumentacijskom centru radi dostupnosti osnovnih podataka o muzejima osnovanim u skladu s čl. 18. st. 1. i 2. Zakona o muzejima.

Donošenjem Zakona o muzejima (NN 61/2018) dotadašnji Očevidnik muzeja, te muzeja galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba, koji se vodio pri Ministarstvu kulture RH, preimenovan je u Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj. Stupanjem na snagu Pravilnika o Upisniku javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj (NN 16/2019) prestaje vrijediti Pravilnik o očevidniku muzeja, te muzeja galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba (NN 96/1999).

Na temelju čl. 4. st. 2. Pravilnika prijava se podnosi u roku od osam dana od pravomoćnosti rješenja o upisu muzeja odnosno muzejske djelatnosti u sudski ili drugi odgovarajući registar, odnosno usklađenja rada i poslovanja sa Zakonom o muzejima, što uključuje i promjenu već upisanih podataka.

Pravilnik o Upisniku javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj

Obrazac zahtjeva za prijavu za upis i promjenu u Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj

Upute za popunjavanje obrasca zahtjeva za prijavu za upis i promjenu u Upisnik

Popunjeni obrazac dostavlja se Muzejskomu dokumentacijskom centru u elektroničkom obliku na adresu upisnik@mdc.hr.

Muzej suvremene umjetnosti Istre / Museo d'arte contemporanea dell'Istria

Broj upisnog lista: MDC-109-2019 (M-148)

Datum prvog upisa:

Muzej, galerija ili zbirka

Naziv: Muzej suvremene umjetnosti Istre / Museo d'arte contemporanea dell'Istria

Tel: 052/351-540

Fax: 052/351-541

Email: msui@msu-istre.hr

Adresa: Sv. Ivana - S. Giovanni 1

Grad: 52100 Pula - Pola

Vrsta muzeja: Specijalizirani - umjetnički muzeji i muzeji primijenjenih umjetnosti

Osnivač

Naziv: Istarska županija - Regione Istriana

Adresa: Flanatička 29

Grad: 52100 Pula - Pola

Broj i datum sudske ili druge registracije

Broj i datum: Tt-08/1111-2 od 12.05.2008.

Mrežna stranica

www.msu-istre.hr

Datum zadnje promjene

29.05.2019