Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj vodi se pri Muzejskome dokumentacijskom centru radi dostupnosti osnovnih podataka o muzejima osnovanim u skladu s čl. 18. st. 1. i 2. Zakona o muzejima.

Donošenjem Zakona o muzejima (NN 61/2018) dotadašnji Očevidnik muzeja, te muzeja galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba, koji se vodio pri Ministarstvu kulture RH, preimenovan je u Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj. Stupanjem na snagu Pravilnika o Upisniku javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj (NN 16/2019) prestaje vrijediti Pravilnik o očevidniku muzeja, te muzeja galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba (NN 96/1999).

Na temelju čl. 4. st. 2. Pravilnika prijava se podnosi u roku od osam dana od pravomoćnosti rješenja o upisu muzeja odnosno muzejske djelatnosti u sudski ili drugi odgovarajući registar, odnosno usklađenja rada i poslovanja sa Zakonom o muzejima, što uključuje i promjenu već upisanih podataka.

Pravilnik o Upisniku javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj

Obrazac zahtjeva za prijavu za upis i promjenu u Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj

Upute za popunjavanje obrasca zahtjeva za prijavu za upis i promjenu u Upisnik

Popunjeni obrazac dostavlja se Muzejskomu dokumentacijskom centru u elektroničkom obliku na adresu upisnik@mdc.hr.

Muzej Ivanić-Grada

Broj upisnog lista: MDC-64-2019 (M-156/01

Datum prvog upisa:

Muzej, galerija ili zbirka

Naziv: Muzej Ivanić-Grada

Tel: 01/4840-590

Fax:

Email: ravnatelj@muzejivanicgrada.hr, info@muzejivanicgrada.hr

Adresa: Park hrvatskih branitelja 6

Grad: Ivanić-Grad

Vrsta muzeja: Opći

Osnivač

Naziv: Grad Ivanić-Grad

Adresa: Park hrvatskih branitelja 1

Grad: Ivanić-Grad

Podružnice

Gradski muzej Ivanić-Grad

Adresa:

Grad: Ivanić-Grad

Telefon:

Fax:

Email:

Mrežna stranica:

Muzej naftnog rudarstva "Petica"

Adresa:

Grad: Ivanićko Graberje

Telefon:

Fax:

Email:

Mrežna stranica:

Broj i datum sudske ili druge registracije

Broj i datum: Tt-15/35391-5 od 20.01.2016.

Datum zadnje promjene

27.06.2019