Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj vodi se pri Muzejskome dokumentacijskom centru radi dostupnosti osnovnih podataka o muzejima osnovanim u skladu s čl. 18. st. 1. i 2. Zakona o muzejima.

Donošenjem Zakona o muzejima (NN 61/2018) dotadašnji Očevidnik muzeja, te muzeja galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba, koji se vodio pri Ministarstvu kulture RH, preimenovan je u Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj. Stupanjem na snagu Pravilnika o Upisniku javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj (NN 16/2019) prestaje vrijediti Pravilnik o očevidniku muzeja, te muzeja galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba (NN 96/1999).

Na temelju čl. 4. st. 2. Pravilnika prijava se podnosi u roku od osam dana od pravomoćnosti rješenja o upisu muzeja odnosno muzejske djelatnosti u sudski ili drugi odgovarajući registar, odnosno usklađenja rada i poslovanja sa Zakonom o muzejima, što uključuje i promjenu već upisanih podataka.

Pravilnik o Upisniku javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj

Obrazac zahtjeva za prijavu za upis i promjenu u Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj

Upute za popunjavanje obrasca zahtjeva za prijavu za upis i promjenu u Upisnik

Popunjeni obrazac dostavlja se Muzejskomu dokumentacijskom centru u elektroničkom obliku na adresu upisnik@mdc.hr.

Muzej hrvatskih arheoloških spomenika - Split

Broj upisnog lista: MDC-53-2019 (M-22/07)

Datum prvog upisa:

Muzej, galerija ili zbirka

Naziv: Muzej hrvatskih arheoloških spomenika - Split

Tel: 021/323-901

Fax: 021/323-903

Email: muzej@mhas-split.hr

Adresa: Gunjačina 3

Grad: 21000 Split

Vrsta muzeja: Specijalizirani – arheološki

Osnivač

Naziv: Republika Hrvatska, Ministarstvo kulture

Adresa: Runjaninova 2

Grad: Zagreb

Broj i datum sudske ili druge registracije

Broj i datum: MBS: 060150078, od 10.12.1998., Tt-13/3728-4 od 18.07.2013.

Mrežna stranica

www.mhas-split.hr

Napomena

Rješenje Tt-19/5279-2 od 15.07.2019. (Sudski registar - Trgovački sud u Splitu) - pomjena poslovne adrese i promjena odredbi Statuta

Datum zadnje promjene

25.07.2019