Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj vodi se pri Muzejskome dokumentacijskom centru radi dostupnosti osnovnih podataka o muzejima osnovanim u skladu s čl. 18. st. 1. i 2. Zakona o muzejima.

Donošenjem Zakona o muzejima (NN 61/2018) dotadašnji Očevidnik muzeja, te muzeja galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba, koji se vodio pri Ministarstvu kulture RH, preimenovan je u Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj. Stupanjem na snagu Pravilnika o Upisniku javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj (NN 16/2019) prestaje vrijediti Pravilnik o očevidniku muzeja, te muzeja galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba (NN 96/1999).

Na temelju čl. 4. st. 2. Pravilnika prijava se podnosi u roku od osam dana od pravomoćnosti rješenja o upisu muzeja odnosno muzejske djelatnosti u sudski ili drugi odgovarajući registar, odnosno usklađenja rada i poslovanja sa Zakonom o muzejima, što uključuje i promjenu već upisanih podataka.

Pravilnik o Upisniku javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj

Obrazac zahtjeva za prijavu za upis i promjenu u Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj

Upute za popunjavanje obrasca zahtjeva za prijavu za upis i promjenu u Upisnik

Popunjeni obrazac dostavlja se Muzejskomu dokumentacijskom centru u elektroničkom obliku na adresu upisnik@mdc.hr.

Muzej grada Splita

Broj upisnog lista: MDC-86-2019 (M-3/05)

Datum prvog upisa:

Muzej, galerija ili zbirka

Naziv: Muzej grada Splita

Tel: 021/360-171

Fax: 021/344-917

Email: muzej.grada.splita@mgst.net

Adresa: Papalićeva 1

Grad: Split

Vrsta muzeja: Opći

Osnivač

Naziv: Grad Split

Adresa: Obala kneza Branimira 17

Grad: Split

Podružnice

Galerija Emanuel Vidović

Adresa: Poljana kraljice Jelene 1

Grad: 21 000 Split

Telefon: 021 341 240

Fax:

Email:

Mrežna stranica:

Broj i datum sudske ili druge registracije

Broj i datum: MBS: 060083839, Tt-15/2936-2 od 12.05.2015.

Mrežna stranica

www.mgst.net

Napomena

Tt-19/4493-2 od 03.06.2019.

Datum zadnje promjene

11.12.2019