Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj vodi se pri Muzejskome dokumentacijskom centru radi dostupnosti osnovnih podataka o muzejima osnovanim u skladu s čl. 18. st. 1. i 2. Zakona o muzejima.

Donošenjem Zakona o muzejima (NN 61/2018) dotadašnji Očevidnik muzeja, te muzeja galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba, koji se vodio pri Ministarstvu kulture RH, preimenovan je u Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj. Stupanjem na snagu Pravilnika o Upisniku javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj (NN 16/2019) prestaje vrijediti Pravilnik o očevidniku muzeja, te muzeja galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba (NN 96/1999).

Na temelju čl. 4. st. 2. Pravilnika prijava se podnosi u roku od osam dana od pravomoćnosti rješenja o upisu muzeja odnosno muzejske djelatnosti u sudski ili drugi odgovarajući registar, odnosno usklađenja rada i poslovanja sa Zakonom o muzejima, što uključuje i promjenu već upisanih podataka.

Pravilnik o Upisniku javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj

Obrazac zahtjeva za prijavu za upis i promjenu u Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj

Upute za popunjavanje obrasca zahtjeva za prijavu za upis i promjenu u Upisnik

Popunjeni obrazac dostavlja se Muzejskomu dokumentacijskom centru u elektroničkom obliku na adresu upisnik@mdc.hr.

Muzej "Belišće"

Broj upisnog lista: MDC-63-2019 (M-62/03)

Datum prvog upisa:

Muzej, galerija ili zbirka

Naziv: Muzej "Belišće"

Tel: 031/358-556

Fax:

Email: muzejbelisce@gmail.com

Adresa: Prilaz dr. Vilka Ivekovića 3

Grad: Belišće

Vrsta muzeja: Opći

Osnivač

Naziv: Društvo prijatelja starina Belišće

Grad: Belišće

Ustanova ili druga pravna osoba unutar koje je muzej, galerija ili zbirka

Naziv: Grad Belišće

Adresa: Vijenac Dr. Franje Tuđmana 1

Grad: Belišće

Podružnice

Dislocirane zbirke Muzeja "Belišće"

Adresa: S.H. Gutmanna 15 a

Grad: 31 551 Belišće

Telefon:

Fax:

Email:

Mrežna stranica:

Broj i datum sudske ili druge registracije

Broj i datum: MBS: 030205820 od 21.8.2018.

Mrežna stranica

www.muzejbelisce.hr

Napomena

Upis u Trgovački registar: statut, promjena zastupnika ustanove, adresa elektroničke pošte (Rješenje Trgovačkog suda u Osijeku od 27.07.2020.) Upis u Trgovački registar TS Osijek - promjena zastupnika ustanove (Os Tt-20/7501-2 od 23.09.2020.)

Datum zadnje promjene

06.11.2020