Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj vodi se pri Muzejskome dokumentacijskom centru radi dostupnosti osnovnih podataka o muzejima osnovanim u skladu s čl. 18. st. 1. i 2. Zakona o muzejima.

Donošenjem Zakona o muzejima (NN 61/2018) dotadašnji Očevidnik muzeja, te muzeja galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba, koji se vodio pri Ministarstvu kulture RH, preimenovan je u Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj. Stupanjem na snagu Pravilnika o Upisniku javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj (NN 16/2019) prestaje vrijediti Pravilnik o očevidniku muzeja, te muzeja galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba (NN 96/1999).

Na temelju čl. 4. st. 2. Pravilnika prijava se podnosi u roku od osam dana od pravomoćnosti rješenja o upisu muzeja odnosno muzejske djelatnosti u sudski ili drugi odgovarajući registar, odnosno usklađenja rada i poslovanja sa Zakonom o muzejima, što uključuje i promjenu već upisanih podataka.

Pravilnik o Upisniku javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj

Obrazac zahtjeva za prijavu za upis i promjenu u Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj

Upute za popunjavanje obrasca zahtjeva za prijavu za upis i promjenu u Upisnik

Popunjeni obrazac dostavlja se Muzejskomu dokumentacijskom centru u elektroničkom obliku na adresu upisnik@mdc.hr.

Tehnički muzej Nikola Tesla

Broj upisnog lista: MDC-151-2019 (M-120/08)

Datum prvog upisa:

Muzej, galerija ili zbirka

Naziv: Tehnički muzej Nikola Tesla

Tel: 01/4844-050

Fax: 01/4843-568

Email: info@tmnt.hr

Adresa: Savska cesta 18

Grad: Zagreb

Vrsta muzeja: Specijalizirani - tehnički

Osnivač

Naziv: Grad Zagreb

Adresa: Trg Stjepana Radića 1

Grad: Zagreb

Broj i datum sudske ili druge registracije

Broj i datum: MBS: 080186553 od 15.07.2020., Tt-20/16108-2

Mrežna stranica

https://tmnt.hr

Napomena

Promjena predmeta poslovanja, izmjena odredbi Statuta i adresa elektroničke pošte u ustanovi Tehnički muzej Nikola Tesla

Datum zadnje promjene

09.11.2020