Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj vodi se pri Muzejskome dokumentacijskom centru radi dostupnosti osnovnih podataka o muzejima osnovanim u skladu s čl. 18. st. 1. i 2. Zakona o muzejima.

Donošenjem Zakona o muzejima (NN 61/2018) dotadašnji Očevidnik muzeja, te muzeja galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba, koji se vodio pri Ministarstvu kulture RH, preimenovan je u Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj. Stupanjem na snagu Pravilnika o Upisniku javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj (NN 16/2019) prestaje vrijediti Pravilnik o očevidniku muzeja, te muzeja galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba (NN 96/1999).

Na temelju čl. 4. st. 2. Pravilnika prijava se podnosi u roku od osam dana od pravomoćnosti rješenja o upisu muzeja odnosno muzejske djelatnosti u sudski ili drugi odgovarajući registar, odnosno usklađenja rada i poslovanja sa Zakonom o muzejima, što uključuje i promjenu već upisanih podataka.

Pravilnik o Upisniku javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj

Obrazac zahtjeva za prijavu za upis i promjenu u Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj

Upute za popunjavanje obrasca zahtjeva za prijavu za upis i promjenu u Upisnik

Popunjeni obrazac dostavlja se Muzejskomu dokumentacijskom centru u elektroničkom obliku na adresu upisnik@mdc.hr.

Muzeji i galerije Konavala

Broj upisnog lista: MDC-117-2019 (M-69/04)

Datum prvog upisa:

Muzej, galerija ili zbirka

Naziv: Muzeji i galerije Konavala

Tel: 020/690-641

Fax:

Email: ravnatelj@migk.hr, info@migk.hr

Adresa: Gruda 152

Grad: 20 215 Gruda

Vrsta muzeja: Opći

Osnivač

Naziv: Općina Konavle

Adresa: Trumbićev put 25

Podružnice

Kuća Bukovac

Adresa: Bukovčeva 5

Grad: Cavtat

Telefon: 020/478-646

Fax:

Email: bukovac@migk.hr

Mrežna stranica:

Odjel za arheologiju i spomeničku baštinu

Adresa: Pod dvorom 16

Grad: Pridvorje

Telefon: 020/780-6720

Fax:

Email: arheo@migk.hr

Mrežna stranica:

Zavičajni muzej Konavala

Adresa: Beroje 49

Grad: Čilipi

Telefon: 020/772-249

Fax:

Email: zmk@migk.hr

Mrežna stranica:

Broj i datum sudske ili druge registracije

Broj i datum: Tt-97/1183-4, od 29.10.1997.

Mrežna stranica

www.migk@hr

Datum zadnje promjene

23.11.2020