Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj vodi se pri Muzejskome dokumentacijskom centru radi dostupnosti osnovnih podataka o muzejima osnovanim u skladu s čl. 18. st. 1. i 2. Zakona o muzejima.

Donošenjem Zakona o muzejima (NN 61/2018) dotadašnji Očevidnik muzeja, te muzeja galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba, koji se vodio pri Ministarstvu kulture RH, preimenovan je u Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj. Stupanjem na snagu Pravilnika o Upisniku javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj (NN 16/2019) prestaje vrijediti Pravilnik o očevidniku muzeja, te muzeja galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba (NN 96/1999).

Na temelju čl. 4. st. 2. Pravilnika prijava se podnosi u roku od osam dana od pravomoćnosti rješenja o upisu muzeja odnosno muzejske djelatnosti u sudski ili drugi odgovarajući registar, odnosno usklađenja rada i poslovanja sa Zakonom o muzejima, što uključuje i promjenu već upisanih podataka.

Pravilnik o Upisniku javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj

Obrazac zahtjeva za prijavu za upis i promjenu u Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj

Upute za popunjavanje obrasca zahtjeva za prijavu za upis i promjenu u Upisnik

Popunjeni obrazac dostavlja se Muzejskomu dokumentacijskom centru u elektroničkom obliku na adresu upisnik@mdc.hr.

Muzej za umjetnost i obrt

Broj upisnog lista: MDC-115-2019 (M-109/03)

Datum prvog upisa:

Muzej, galerija ili zbirka

Naziv: Muzej za umjetnost i obrt

Tel: 01/4882-111

Fax: 01/4828-088

Email: muo@muo.hr

Adresa: Trg Republike Hrvatske 10

Grad: Zagreb

Vrsta muzeja: Specijalizirani - umjetnički muzeji i muzeji primijenjenih umjetnosti

Osnivač

Naziv: Grad Zagreb

Adresa: Trg Stjepana Radića 1

Podružnice

Zbirka Anke Gvozdanović

Adresa: Visoka 8

Grad: Zagreb

Telefon: 01/4851-531

Fax: 01/4828-088

Email: zbirka.gvozdanovic@muo.hr

Mrežna stranica:

Broj i datum sudske ili druge registracije

Broj i datum: MBS: 080155057, od 10.07.1997., Tt-03/6566-2 od 31.07.2003.

Mrežna stranica

www.muo.hr

Datum zadnje promjene

03.12.2020