Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj vodi se pri Muzejskome dokumentacijskom centru radi dostupnosti osnovnih podataka o muzejima osnovanim u skladu s čl. 18. st. 1. i 2. Zakona o muzejima.

Donošenjem Zakona o muzejima (NN 61/2018) dotadašnji Očevidnik muzeja, te muzeja galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba, koji se vodio pri Ministarstvu kulture RH, preimenovan je u Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj. Stupanjem na snagu Pravilnika o Upisniku javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj (NN 16/2019) prestaje vrijediti Pravilnik o očevidniku muzeja, te muzeja galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba (NN 96/1999).

Na temelju čl. 4. st. 2. Pravilnika prijava se podnosi u roku od osam dana od pravomoćnosti rješenja o upisu muzeja odnosno muzejske djelatnosti u sudski ili drugi odgovarajući registar, odnosno usklađenja rada i poslovanja sa Zakonom o muzejima, što uključuje i promjenu već upisanih podataka.

Pravilnik o Upisniku javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj

Obrazac zahtjeva za prijavu za upis i promjenu u Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj

Upute za popunjavanje obrasca zahtjeva za prijavu za upis i promjenu u Upisnik

Popunjeni obrazac dostavlja se Muzejskomu dokumentacijskom centru u elektroničkom obliku na adresu upisnik@mdc.hr.

Gradski muzej Požega

Broj upisnog lista: MDC-34-2019 (M-71/07)

Datum prvog upisa:

Muzej, galerija ili zbirka

Naziv: Gradski muzej Požega

Tel: 034/272-130

Fax: 034/276-017

Email: info@gmp.hr

Adresa: Matice hrvatske 1

Grad: Požega

Vrsta muzeja: Opći

Osnivač

Naziv: Grad Požega

Adresa: Trg Svetog Trojstva 1

Grad: Požega

Broj i datum sudske ili druge registracije

Broj i datum: Tt-97/81-2 od 17.02.1997.

Napomena

15.01.2021. Za potrebe projekta „Požeške bolte“ i obnove muzejskih zgrada Gradski muzej Požega se na godinu, dvije izmješta na adresu Matice hrvatske 3, Požega.

Datum zadnje promjene

17.01.2021