Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj vodi se pri Muzejskome dokumentacijskom centru radi dostupnosti osnovnih podataka o muzejima osnovanim u skladu s čl. 18. st. 1. i 2. Zakona o muzejima.

Donošenjem Zakona o muzejima (NN 61/2018) dotadašnji Očevidnik muzeja, te muzeja galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba, koji se vodio pri Ministarstvu kulture RH, preimenovan je u Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj. Stupanjem na snagu Pravilnika o Upisniku javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj (NN 16/2019) prestaje vrijediti Pravilnik o očevidniku muzeja, te muzeja galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba (NN 96/1999).

Na temelju čl. 4. st. 2. Pravilnika prijava se podnosi u roku od osam dana od pravomoćnosti rješenja o upisu muzeja odnosno muzejske djelatnosti u sudski ili drugi odgovarajući registar, odnosno usklađenja rada i poslovanja sa Zakonom o muzejima, što uključuje i promjenu već upisanih podataka.

Pravilnik o Upisniku javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj

Obrazac zahtjeva za prijavu za upis i promjenu u Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj

Upute za popunjavanje obrasca zahtjeva za prijavu za upis i promjenu u Upisnik

Popunjeni obrazac dostavlja se Muzejskomu dokumentacijskom centru u elektroničkom obliku na adresu upisnik@mdc.hr.

Muzejski dokumentacijski centar

Broj upisnog lista: MDC-120-2019 (M-129/09)

Datum prvog upisa:

Muzej, galerija ili zbirka

Naziv: Muzejski dokumentacijski centar

Tel: 01/4847-897

Fax: 01/4847-913

Email: info@mdc.hr; mdc@mdc.hr

Adresa: Ilica 44/II

Grad: 10 000 Zagreb

Vrsta muzeja: Specijalizirani - ostali

Osnivač

Naziv: Ministarstvo kulture

Adresa: Runjaninova 2

Grad: 10 000 Zagreb

Broj i datum sudske ili druge registracije

Broj i datum: Us-286/68 od 22.07.1968.

Mrežna stranica

www.mdc.hr

Napomena

1. Upis izmjena odredbi Statuta - TS ZG br. Tt-21/9096-2 ood 01.03.2021. (novi Statut od 19.02.2021.)

Datum zadnje promjene

17.03.2021