Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj vodi se pri Muzejskome dokumentacijskom centru radi dostupnosti osnovnih podataka o muzejima osnovanim u skladu s čl. 18. st. 1. i 2. Zakona o muzejima.

Donošenjem Zakona o muzejima (NN 61/2018) dotadašnji Očevidnik muzeja, te muzeja galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba, koji se vodio pri Ministarstvu kulture RH, preimenovan je u Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj. Stupanjem na snagu Pravilnika o Upisniku javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj (NN 16/2019) prestaje vrijediti Pravilnik o očevidniku muzeja, te muzeja galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba (NN 96/1999).

Na temelju čl. 4. st. 2. Pravilnika prijava se podnosi u roku od osam dana od pravomoćnosti rješenja o upisu muzeja odnosno muzejske djelatnosti u sudski ili drugi odgovarajući registar, odnosno usklađenja rada i poslovanja sa Zakonom o muzejima, što uključuje i promjenu već upisanih podataka.

Pravilnik o Upisniku javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj

Obrazac zahtjeva za prijavu za upis i promjenu u Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj

Upute za popunjavanje obrasca zahtjeva za prijavu za upis i promjenu u Upisnik

Popunjeni obrazac dostavlja se Muzejskomu dokumentacijskom centru u elektroničkom obliku na adresu upisnik@mdc.hr.

Muzej Cvelferije

Broj upisnog lista: MDC-71-2019 (M-159/01)

Datum prvog upisa:

Muzej, galerija ili zbirka

Naziv: Muzej Cvelferije

Tel: 032/525-265; 099/3418955

Fax:

Email: muzej.cvelferije@gmail.com

Adresa: Toljani 1

Grad: 32 257 Drenovci

Vrsta muzeja: Opći

Osnivač

Naziv: Općina Drenovci

Adresa: Toljani 1

Grad: 32 257 Drenovci

Broj i datum sudske ili druge registracije

Broj i datum: Tt-16/7879-2 od 28.10.2016.

Mrežna stranica

www.muzej-cvelferije.hr

Napomena

Statut Muzeja Cvelferije, broj: Tt-20/2177-2 od 18.05.2020. Promjena odredbi Statuta, broj: Tt-21/2868-2 od 06.04.2021.

Datum zadnje promjene

26.04.2021