Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj vodi se pri Muzejskome dokumentacijskom centru radi dostupnosti osnovnih podataka o muzejima osnovanim u skladu s čl. 18. st. 1. i 2. Zakona o muzejima.

Donošenjem Zakona o muzejima (NN 61/2018) dotadašnji Očevidnik muzeja, te muzeja galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba, koji se vodio pri Ministarstvu kulture RH, preimenovan je u Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj. Stupanjem na snagu Pravilnika o Upisniku javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj (NN 16/2019) prestaje vrijediti Pravilnik o očevidniku muzeja, te muzeja galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba (NN 96/1999).

Na temelju čl. 4. st. 2. Pravilnika prijava se podnosi u roku od osam dana od pravomoćnosti rješenja o upisu muzeja odnosno muzejske djelatnosti u sudski ili drugi odgovarajući registar, odnosno usklađenja rada i poslovanja sa Zakonom o muzejima, što uključuje i promjenu već upisanih podataka.

Pravilnik o Upisniku javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj

Obrazac zahtjeva za prijavu za upis i promjenu u Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj

Upute za popunjavanje obrasca zahtjeva za prijavu za upis i promjenu u Upisnik

Popunjeni obrazac dostavlja se Muzejskomu dokumentacijskom centru u elektroničkom obliku na adresu upisnik@mdc.hr.

Tiflološki muzej

Broj upisnog lista: MDC-152-2019 (M-118/10)

Datum prvog upisa:

Muzej, galerija ili zbirka

Naziv: Tiflološki muzej

Tel: 01/4811-102

Fax: 01/4835-218

Email: info@tifloloskimuzej.hr

Adresa: Augusta Šenoe 34/III

Grad: Zagreb

Vrsta muzeja: Specijalizirani - ostali

Osnivač

Naziv: Republika Hrvatska, Ministarstvo kulture

Adresa: Runjaninova 2

Grad: Zagreb

Broj i datum sudske ili druge registracije

Broj i datum: MBS: 080235993, od 09.12.2010., Tt-10/18949-3

Mrežna stranica

www.tiflološkimuzej.hr

Napomena

1. Rješenje TS ZG broj: Tt-21/25041-2 od 31.05.2021. (izmjena odredbi statuta - novi statut od 03.05.2021.)

Datum zadnje promjene

06.07.2021