Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj vodi se pri Muzejskome dokumentacijskom centru radi dostupnosti osnovnih podataka o muzejima osnovanim u skladu s čl. 18. st. 1. i 2. Zakona o muzejima.

Donošenjem Zakona o muzejima (NN 61/2018) dotadašnji Očevidnik muzeja, te muzeja galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba, koji se vodio pri Ministarstvu kulture RH, preimenovan je u Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj. Stupanjem na snagu Pravilnika o Upisniku javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj (NN 16/2019) prestaje vrijediti Pravilnik o očevidniku muzeja, te muzeja galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba (NN 96/1999).

Na temelju čl. 4. st. 2. Pravilnika prijava se podnosi u roku od osam dana od pravomoćnosti rješenja o upisu muzeja odnosno muzejske djelatnosti u sudski ili drugi odgovarajući registar, odnosno usklađenja rada i poslovanja sa Zakonom o muzejima, što uključuje i promjenu već upisanih podataka.

Pravilnik o Upisniku javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj

Obrazac zahtjeva za prijavu za upis i promjenu u Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj

Upute za popunjavanje obrasca zahtjeva za prijavu za upis i promjenu u Upisnik

Popunjeni obrazac dostavlja se Muzejskomu dokumentacijskom centru u elektroničkom obliku na adresu upisnik@mdc.hr.

Gradski muzej Križevci

Broj upisnog lista: MDC-29-2019 (M-10/04)

Datum prvog upisa:

Muzej, galerija ili zbirka

Naziv: Gradski muzej Križevci

Tel: 048/711-210

Fax: 048/711-210

Email: gmk@kc.t-com.hr

Adresa: Tome Sermagea 2

Grad: Križevci

Vrsta muzeja: Opći

Osnivač

Naziv: Grad Križevci

Adresa: Zakmardijeva 12

Grad: Križevci

Ustanova ili druga pravna osoba unutar koje je muzej, galerija ili zbirka

Naziv: Grad Križevci

Adresa: Ivana Zakmardija Dankovečkog 12

Grad: Križevci

Broj i datum sudske ili druge registracije

Broj i datum: Tt-00/53-2 od 02.02.2000.

Datum zadnje promjene

20 sij