Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj vodi se pri Muzejskome dokumentacijskom centru radi dostupnosti osnovnih podataka o muzejima osnovanim u skladu s čl. 18. st. 1. i 2. Zakona o muzejima.

Donošenjem Zakona o muzejima (NN 61/2018) dotadašnji Očevidnik muzeja, te muzeja galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba, koji se vodio pri Ministarstvu kulture RH, preimenovan je u Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj. Stupanjem na snagu Pravilnika o Upisniku javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj (NN 16/2019) prestaje vrijediti Pravilnik o očevidniku muzeja, te muzeja galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba (NN 96/1999).

Na temelju čl. 4. st. 2. Pravilnika prijava se podnosi u roku od osam dana od pravomoćnosti rješenja o upisu muzeja odnosno muzejske djelatnosti u sudski ili drugi odgovarajući registar, odnosno usklađenja rada i poslovanja sa Zakonom o muzejima, što uključuje i promjenu već upisanih podataka.

Pravilnik o Upisniku javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj

Obrazac zahtjeva za prijavu za upis i promjenu u Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj

Upute za popunjavanje obrasca zahtjeva za prijavu za upis i promjenu u Upisnik

Popunjeni obrazac dostavlja se Muzejskomu dokumentacijskom centru u elektroničkom obliku na adresu upisnik@mdc.hr.

Muzej Matije Skurjenija

Broj upisnog lista: MDC-64-2019 (M-104/02)

Datum prvog upisa:

Muzej, galerija ili zbirka

Naziv: Muzej Matije Skurjenija

Tel: 01/3310-540

Fax:

Email: info@muzej-matija-skurjeni.hr

Adresa: Aleja Đure Jelačića 8

Grad: Zaprešić

Vrsta muzeja: Specijalizirani - umjetnički muzeji i muzeji primijenjenih umjetnosti

Osnivač

Naziv: Grad Zaprešić

Adresa: Nova ulica 10

Grad: Zaprešić

Broj i datum sudske ili druge registracije

Broj i datum: MBS: 080382364, od 01.02.2001., Tt-01/569-2

Mrežna stranica

www.muzej-matija-skurjeni.hr

Napomena

1. 08.11.2021. Promjena naziva - rješenje TS ZG Tt-21-49175-2 (zahtjev od 15.02.2022.)

Datum zadnje promjene

23 vlj