Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj vodi se pri Muzejskome dokumentacijskom centru radi dostupnosti osnovnih podataka o muzejima osnovanim u skladu s čl. 18. st. 1. i 2. Zakona o muzejima.

Donošenjem Zakona o muzejima (NN 61/2018) dotadašnji Očevidnik muzeja, te muzeja galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba, koji se vodio pri Ministarstvu kulture RH, preimenovan je u Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj. Stupanjem na snagu Pravilnika o Upisniku javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj (NN 16/2019) prestaje vrijediti Pravilnik o očevidniku muzeja, te muzeja galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba (NN 96/1999).

Na temelju čl. 4. st. 2. Pravilnika prijava se podnosi u roku od osam dana od pravomoćnosti rješenja o upisu muzeja odnosno muzejske djelatnosti u sudski ili drugi odgovarajući registar, odnosno usklađenja rada i poslovanja sa Zakonom o muzejima, što uključuje i promjenu već upisanih podataka.

Pravilnik o Upisniku javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj

Obrazac zahtjeva za prijavu za upis i promjenu u Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj

Upute za popunjavanje obrasca zahtjeva za prijavu za upis i promjenu u Upisnik

Popunjeni obrazac dostavlja se Muzejskomu dokumentacijskom centru u elektroničkom obliku na adresu upisnik@mdc.hr.

Muzejska zavičajna zbirka Grada Novske

Broj upisnog lista: MDC-165-2022

Datum prvog upisa: 17 ožu

Muzej, galerija ili zbirka

Naziv: Muzejska zavičajna zbirka Grada Novske

Tel: 044/691-500

Fax: 044/691-518

Email: info@pou-novska.hr

Adresa: Trg dr. Franje Tuđmana 2

Grad: 44330 Novska

Vrsta muzeja: Opći

Osnivač

Naziv: Pučko otvoreno učilište Novska

Adresa: Trg dr. Franje Tuđmana 3

Grad: Novska

Ustanova ili druga pravna osoba unutar koje je muzej, galerija ili zbirka

Naziv: Pučko otvoreno učilšte Novska

Adresa: Trg dr. Franje Tuđmana 3

Grad: Novska

Broj i datum sudske ili druge registracije

Broj i datum: Rješenje TS ZG br. Tt-21/20879-2

Statusne promjene

Broj: Tt-21/20879-2

Datum: 12.5.2021. 0:00:00

Opis: Rješenje TS ZG o promjenama predmeta poslovanja i izmjena odredbi Statuta u ustanovi Pučko otvoreno učilište Novska

Mrežna stranica

http://www.pou-novska.hr

Napomena

Rješenje Ministarstva kulture i medija RH o postojanju zakonskih uvjeta za osnivanje Muzejske zavičajne zbirke Grada Novske u sastavu Pučkog otvorenog učilišta Novska od 27.01.2021. Klasa: UP-I-612-05/21-01/0002; URBROJ: 532-06-01-01/7-21-1

Datum zadnje promjene

22 ožu