Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj vodi se pri Muzejskome dokumentacijskom centru radi dostupnosti osnovnih podataka o muzejima osnovanim u skladu s čl. 18. st. 1. i 2. Zakona o muzejima.

Donošenjem Zakona o muzejima (NN 61/2018) dotadašnji Očevidnik muzeja, te muzeja galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba, koji se vodio pri Ministarstvu kulture RH, preimenovan je u Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj. Stupanjem na snagu Pravilnika o Upisniku javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj (NN 16/2019) prestaje vrijediti Pravilnik o očevidniku muzeja, te muzeja galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba (NN 96/1999).

Na temelju čl. 4. st. 2. Pravilnika prijava se podnosi u roku od osam dana od pravomoćnosti rješenja o upisu muzeja odnosno muzejske djelatnosti u sudski ili drugi odgovarajući registar, odnosno usklađenja rada i poslovanja sa Zakonom o muzejima, što uključuje i promjenu već upisanih podataka.

Pravilnik o Upisniku javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj

Obrazac zahtjeva za prijavu za upis i promjenu u Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj

Upute za popunjavanje obrasca zahtjeva za prijavu za upis i promjenu u Upisnik

Popunjeni obrazac dostavlja se Muzejskomu dokumentacijskom centru u elektroničkom obliku na adresu upisnik@mdc.hr.

Narodni muzej Labin

Broj upisnog lista: MDC-124-2019 (M-12/03)

Datum prvog upisa:

Muzej, galerija ili zbirka

Naziv: Narodni muzej Labin

Tel: 052/852-477

Fax: 052/885-052

Email: muzej@uciliste-labin.hr; stephanie.persic@uciliste-labin.hr; olja.viskovic@uciliste-labin.hr; vedran.kos@uciliste-labin.hr

Adresa: Ulica 1. maja 6

Grad: Labin

Vrsta muzeja: Opći

Osnivač

Naziv: Pučko otvoreno učilište Labin

Adresa: Alda Negrija 11

Grad: Labin

Ustanova ili druga pravna osoba unutar koje je muzej, galerija ili zbirka

Naziv: Pučko otvoreno učilište Labin

Adresa: Alda Negrija 11

Grad: Labin

Podružnice

Gradska galerija Labin

Adresa: Ulica 1. maja 5

Grad: Labin

Telefon: 052 852 123

Fax:

Email: galerija@uciliste-labin.hr

Mrežna stranica: www.uciliste-labin.hr

Memorijalna zbirka Matije Vlačića Ilirika

Adresa: Ulica Guiseppine Martinuzzi 7

Grad: Labin

Telefon: 052 852 477

Fax:

Email: muzej@uciliste-labin.hr

Mrežna stranica: www.uciliste-labin.hr

Broj i datum sudske ili druge registracije

Broj i datum: Tt-98/898-4 od 27.05.1998.

Mrežna stranica

www.uciliste-labin.hr

Napomena

1. Trgovački sud u Rijeci - 1-290-00

Datum zadnje promjene

26.01.2023