Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj vodi se pri Muzejskome dokumentacijskom centru radi dostupnosti osnovnih podataka o muzejima osnovanim u skladu s čl. 18. st. 1. i 2. Zakona o muzejima.

Donošenjem Zakona o muzejima (NN 61/2018) dotadašnji Očevidnik muzeja, te muzeja galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba, koji se vodio pri Ministarstvu kulture RH, preimenovan je u Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj. Stupanjem na snagu Pravilnika o Upisniku javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj (NN 16/2019) prestaje vrijediti Pravilnik o očevidniku muzeja, te muzeja galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba (NN 96/1999).

Na temelju čl. 4. st. 2. Pravilnika prijava se podnosi u roku od osam dana od pravomoćnosti rješenja o upisu muzeja odnosno muzejske djelatnosti u sudski ili drugi odgovarajući registar, odnosno usklađenja rada i poslovanja sa Zakonom o muzejima, što uključuje i promjenu već upisanih podataka.

Pravilnik o Upisniku javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj

Obrazac zahtjeva za prijavu za upis i promjenu u Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj

Upute za popunjavanje obrasca zahtjeva za prijavu za upis i promjenu u Upisnik

Popunjeni obrazac dostavlja se Muzejskomu dokumentacijskom centru u elektroničkom obliku na adresu upisnik@mdc.hr.

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Broj upisnog lista: MDC-126-2019 (M-86/09)

Datum prvog upisa:

Muzej, galerija ili zbirka

Naziv: Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Tel: 051/213-578; 051/553-666; 051/553-667;051/323-373

Fax: 051/213-578

Email: uprava@ppmhp.hr

Adresa: Trg Riccarda Zanelle 1

Grad: Rijeka

Vrsta muzeja: Opći

Osnivač

Naziv: Primorsko-goranska županija

Adresa: Adamićeva 1

Grad: Rijeka

Podružnice

Adresa:

Grad:

Telefon:

Fax:

Email:

Mrežna stranica:

Etnografska zbirka otoka Krka u Dobrinju

Adresa: Dobrinj 106

Grad: 51514 Dobrinj

Telefon:

Fax:

Email:

Mrežna stranica:

Muzejska zbirka Kastavštine

Adresa: Prolaz Ivana iz Kastva 1

Grad: 51215 Kastav

Telefon:

Fax:

Email:

Mrežna stranica:

Muzejska zbirka Lipa

Adresa: Lipa 35

Grad: 51214 Šapjane

Telefon:

Fax:

Email:

Mrežna stranica: http://lipapamti.ppmhp.hr

Broj i datum sudske ili druge registracije

Broj i datum: MBS: 040086957, od 12.08.1997.

Mrežna stranica

http://ppmhp.hr

Napomena

1. Izmjena odredbi Statuta. Trgovački sud u Rijeci; Tt-22/5860-5 od 14.09.2022. 2. Promjena zastupnika ustanove. Trgovački sud u Rijeci; Tt-23/1210-6 od 10.03.2023.

Datum zadnje promjene

28 ožu