Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj vodi se pri Muzejskome dokumentacijskom centru radi dostupnosti osnovnih podataka o muzejima osnovanim u skladu s čl. 18. st. 1. i 2. Zakona o muzejima.

Donošenjem Zakona o muzejima (NN 61/2018) dotadašnji Očevidnik muzeja, te muzeja galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba, koji se vodio pri Ministarstvu kulture RH, preimenovan je u Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj. Stupanjem na snagu Pravilnika o Upisniku javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj (NN 16/2019) prestaje vrijediti Pravilnik o očevidniku muzeja, te muzeja galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba (NN 96/1999).

Na temelju čl. 4. st. 2. Pravilnika prijava se podnosi u roku od osam dana od pravomoćnosti rješenja o upisu muzeja odnosno muzejske djelatnosti u sudski ili drugi odgovarajući registar, odnosno usklađenja rada i poslovanja sa Zakonom o muzejima, što uključuje i promjenu već upisanih podataka.

Pravilnik o Upisniku javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj

Obrazac zahtjeva za prijavu za upis i promjenu u Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj

Upute za popunjavanje obrasca zahtjeva za prijavu za upis i promjenu u Upisnik

Popunjeni obrazac dostavlja se Muzejskomu dokumentacijskom centru u elektroničkom obliku na adresu upisnik@mdc.hr.

Arheološki muzej Zadar

Broj upisnog lista: MDC-6-2019 (M-38/07)

Datum prvog upisa:

Muzej, galerija ili zbirka

Naziv: Arheološki muzej Zadar

Tel: 023/250-542, 023/250-516

Fax: 023/251-033

Email: zklanac@amzd.hr

Adresa: Trg opatice Čike 1

Grad: Zadar

Vrsta muzeja: Specijalizirani – arheološki

Osnivač

Naziv: Republika Hrvatska, Ministarstvo kulture

Adresa: Runjaninova 2

Grad: Zagreb

Podružnice

Muzej ninskih starina

Adresa: Trg Kraljevac 8

Grad: Nin

Telefon: 023/264-160

Fax: 023/264-210

Email: arheoloska.zbirka.nin@zd.t-com.hr

Mrežna stranica:

Broj i datum sudske ili druge registracije

Broj i datum: MBS: 110008356, od 07.04.2006.

Datum zadnje promjene

02.05.2019