Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj vodi se pri Muzejskome dokumentacijskom centru radi dostupnosti osnovnih podataka o muzejima osnovanim u skladu s čl. 18. st. 1. i 2. Zakona o muzejima.

Donošenjem Zakona o muzejima (NN 61/2018) dotadašnji Očevidnik muzeja, te muzeja galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba, koji se vodio pri Ministarstvu kulture RH, preimenovan je u Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj. Stupanjem na snagu Pravilnika o Upisniku javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj (NN 16/2019) prestaje vrijediti Pravilnik o očevidniku muzeja, te muzeja galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba (NN 96/1999).

Na temelju čl. 4. st. 2. Pravilnika prijava se podnosi u roku od osam dana od pravomoćnosti rješenja o upisu muzeja odnosno muzejske djelatnosti u sudski ili drugi odgovarajući registar, odnosno usklađenja rada i poslovanja sa Zakonom o muzejima, što uključuje i promjenu već upisanih podataka.

Pravilnik o Upisniku javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj

Obrazac zahtjeva za prijavu za upis i promjenu u Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj

Upute za popunjavanje obrasca zahtjeva za prijavu za upis i promjenu u Upisnik

Popunjeni obrazac dostavlja se Muzejskomu dokumentacijskom centru u elektroničkom obliku na adresu upisnik@mdc.hr.

Dubrovački muzeji

Broj upisnog lista: MDC-8-2019 (M-65/08)

Datum prvog upisa:

Muzej, galerija ili zbirka

Naziv: Dubrovački muzeji

Tel: 020/321-497

Fax: 020/321-497

Email: info@dumus.hr

Adresa: Pred Dvorom 3

Grad: Dubrovnik

Vrsta muzeja: Opći

Osnivač

Naziv: Grad Dubrovnik

Adresa: Pred Dvorom 1

Grad: Dubrovnik

Podružnice

Arheološki muzej

Adresa: Poljana Paska Miličevića 1

Grad: Dubrovnik

Telefon: 020/324-041, 020/414-789, 020/414-788, 020/414-787

Fax:

Email: arheoloski@dumus.hr

Mrežna stranica:

Etnografski muzej

Adresa: Od Rupa 1

Grad: Dubrovnik

Telefon: 020/323-013, 020/323-018, 020/323-056

Fax:

Email: etnografski@dumus.hr

Mrežna stranica: http://dumus.hr/hr/etnografski-muzej/

Kulturno povijesni muzej

Adresa: Pred Dvorom 3

Grad: Dubrovnik

Telefon: 020/324-837, 020/321-452, 020/321-451, 020/321-453

Fax: 020/322-096

Email: kult-pov@dumus.hr

Mrežna stranica:

Pomorski muzej

Adresa: Tvrđava sv. Ivana

Grad: Dubrovnik

Telefon: 020/323-904, 020/414-698, 020/414-696, 020/414-697, 020/414-699

Fax:

Email: pomorski@dumus.hr

Mrežna stranica: http://www.dumus.hr/hr/pomorski-muzej/

Broj i datum sudske ili druge registracije

Broj i datum: MBS: 060049214 od 12.05.1997., Tt-97/605-5

Datum zadnje promjene

02.05.2019